Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kinh tế đầu tư

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310104 25.05 A01, D01

Toán >=8.8 NV<=4

Mã ngành
7310104
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.8 NV<=4