Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kinh tế đầu tư

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310104 24.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7310104
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01