Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kinh tế đầu tư

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310104 14.5 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7310104
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01