Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kinh tế đầu tư

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310104 16 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7310104
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01