Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 27 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00