Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 24.05 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07