Thứ năm, 13/6/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 26.04 A00, A01

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
26.04
Tổ hợp môn
A00, A01