Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 26.55 A00, A01

TTNV <=5

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TTNV <=5