Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 14 A00

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00