Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 24.44 A00, A01

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
24.44
Tổ hợp môn
A00, A01