Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

An toàn thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202 17 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7480202
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01