Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Thành Đô

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 16.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01