Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Thành Đô

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 15 A01, C00, D01, D96

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D96