Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 14 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01