Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Phương Đông

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01