Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 24.7 C00

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
C00