Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 25.75 C00

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
C00