Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 23.75 A01, D01

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A01, D01