Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 24.5 A01, D01

Toán >=7.6 NV<=5

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=7.6 NV<=5