Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 24 A00, A01, D01

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01