Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Trà Vinh

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 15 C00, C04, D01, D14

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C04, D01, D14