Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Quản trị văn phòng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340406 17 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7340406
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01