Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 17 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01