Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 16.5 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01