Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212 14 A00, B00, D01, D07

Mã ngành
7520212
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07