Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hòa Bình

Công nghệ truyền thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320106 17.4 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7320106
Điểm chuẩn
17.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01