Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Hòa Bình

Công nghệ truyền thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320106 A01, A10, D90

Mã ngành
7320106
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A01, A10, D90