Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ truyền thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320106 14 C04, D01, D10, D15

Mã ngành
7320106
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C04, D01, D10, D15