Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 26.33 A00, A01, D01

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
26.33
Tổ hợp môn
A00, A01, D01