Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Dân Lập Duy Tân

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 A00, C00, C15, D01

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, C00, C15, D01