Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 14 C00

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00