Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Nguyễn Tất Thành

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 18 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15