Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 15 D01, D78

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D78