Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320104 15 A01, C01, C02, D01

Mã ngành
7320104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C01, C02, D01