Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hòa Bình

Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480299 17 A01, A10, A15, D90

Mã ngành
7480299
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, A10, A15, D90