Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01