Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Nội vụ Hà Nội

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 15 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10