Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nội vụ Hà Nội

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 22.6 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10