Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 24.31 A00, A01

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
24.31
Tổ hợp môn
A00, A01