Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 25.15 A00, A01

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00, A01