Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 25.25 A00, A01

Toán >=8 NV<=11

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8 NV<=11