Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Hệ thống thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480104 17.25 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7480104
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01