Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Hạ Long

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 14 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90