Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Xây dựng Hà Nội

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 A00, A01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D07