Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Xây dựng Hà Nội

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 23.91 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
23.91
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07