Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 26.7 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
26.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07