Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 35.35 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
35.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07