Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 27 A01, D01, D07

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A01, D01, D07