Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 25.05 A00, A01

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00, A01