Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 25.65 A00, A01

Toán >=8.4 NV<=7

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.4 NV<=7