Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Đồng Tháp

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 15 A00

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00