Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 15.5 A00, A01, C02, D01

Xét theo học bạ: 18.0

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01
Ghi chú
Xét theo học bạ: 18.0