Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 18 A00, A01, D01, D08

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D08