Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Khoa học máy tính

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480101 17 A00

Mã ngành
7480101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00