Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 15 A01, D01, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07