Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 25.4 A00, A01

Toán >=8.6 NV<=3

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=3