Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 14 A00

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00