Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 13 A00, A16, C01, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01