Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh tế TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 26.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07