Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kinh tế TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 25.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07