Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 26.3 A00, A01, D01, D07

Toán nhân hệ số 2

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán nhân hệ số 2