Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Văn Lang

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 17 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10