Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Vinh

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07