Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 16 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01