Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480103 18 A00, A01, D01, D09

Mã ngành
7480103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D09