Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Trà Vinh

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210210 15 N00

Mã ngành
7210210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
N00