Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Văn Lang

Thanh nhạc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210205 18 N00

Mã ngành
7210205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
N00