Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Hòa Bình

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 15 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
H00