Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 23.84 A00, A01, D01, D14

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
23.84
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D14