Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 24.55 A00, A01, D01, D14

NV<=5

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
24.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D14
Ghi chú
NV<=5