Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 24.2 A00, A01, D01, D14

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D14