Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 14 A00, A16, D01, V01

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, V01