Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 14 H00, H01, V00, V01

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
H00, H01, V00, V01