Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Văn Lang

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 25 H03, H04, H05, H06

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
H03, H04, H05, H06