Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Văn Lang

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 17 H03, H04, H05, H06

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
H03, H04, H05, H06