Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 18 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
H00