Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 18.5 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
H00