Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404 19 H00

Mã ngành
7210404
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
H00