Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 26.1 H00

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
H00