Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 27 H02

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
H02