Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 28 H00

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
H00